Με λευκό κολάρο

Coltan.

Ψυχρός εκτελεστής

φτωχών παιδιών.
Coltan.

“Λευκός χρυσός”

στη μαύρη ήπειρο.
Coltan.

Ένα κιλό ορυκτού

σκοτώνει δυο μικρά παιδιά.

Coltan.

Δέκα δολάρια μηνιάτικο

στην τσέπη του εργάτη.

Coltan.

Δολάρια πεντακόσια το κιλό

στην αγορά.

Coltan.

Της τεχνολογικής προόδου

πρώτη ύλη

στα αιματοβαμένα χέρια

“εμπόρων των εθνών”.